Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

ဂလာန်ဗတိုက်ဖအောဝ်

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Wednesday, October 03, 2007

ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳဝွံ နူပိုဲမဍောတ်သွတ်တေံ မကေၚ်မိၚ်လဝ်မွဲဒကုတ်မွဲဒကဴကီုရ။ ဆဂး အခြၚ်မဒှ်ဒၟံၚ်ပုံဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳရဂှ် ဟွံတီ။ ခါမဂွံဗှ်ကေတ်လိက်ဗြရတ်ဣဏၚ်ကၚ်ရဳဝွံ နူတမ်ဒဵုကၞောတ်တုဲ ဟွံဂွံထိုၚ်သး အစောံ စရာဲကၞေဟ်ညးဂှ် မံၚ်ဟွံမာန်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ တၞဟ်နသၟိက်ကဵုတၠဝါသနာလိက်ပတ်မန်ပိုဲတံ သ္ဂောံတီကေတ်ညိကီုလဝ်စိုတ်တုဲ ဗၞတ်မဂွံအခိၚ်ဂှ် ဆက်ပတိုန်ထ္ၜးဏာ ပ္ဍဲကဵုဗၠံက်အဲဏံရ။ စပ်ကဵုအဓိပဲါဝေါဟာရမန်လ္ၚဵုတံဂှ် အဲ သၟိက်ဂွံအာတ် အရီုအဗၚ်တၠဝါသနာလိက်ပတ်မန်ပိုဲတံကီုရ။ မဝေါဟာမန် ပိုဲဟွံတီကေတ်အဓိပဲါဍေံ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဂှ် နွံတဴဗဝ်သအဝ်။ ဝေါဟာတံဂှ် ဍေံဟွံဂတာပ်ခေတ်တုဲ ညးဟွံရပ်စပ်ချူကှ်ေအိုတ်မွဲ၊ ဂလာန်လဟီုသာ်ဝွံ သက်ကဵုယုတ္တိဟေၚ်။ ဝေါဟာမန်တံဂှ်တံဂှ် မန်တံခေတ်လၟုဟ် ဟွံချူကှ်ေဟီုဂးမွဲဂှ် ဟိုတ်တၞံဍေံ တၞဟ်သအာၚ်ဟွံသေၚ်ရ။ ဝေါဟာတံဂှ် ဟွံဂတာပ်ခေတ်ဂှ်ရ ညးခေတ်လၟုဟ်တံ ဟွံတီ ဂးသာ်ဝွံတုဲ ဟွံချူကှ်ေဟီုဂးအိုတ်မွဲရောၚ် ညးလ္ၚဵုတံဟီု။ ဗွဲစၟတ် ဟိုတ်ဍေံ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ်။ မန်တံ ဗွဲဗဳသ္တာ ဟွံလေပ်လဝ် ဟွံတီလဝ် အရေဝ်မန် ဝေါဟာမန်။ ဂှ်ရောၚ် ဒှ်ဟိုတ်တၞံဍေံရ။ လ္ပပဗယိကဵုမဝေါဟာမန်တံဂှ်ညိ။ ပဗယိကဵုဇကုပၠန်ညိ။ ဝေါဟာမန် မန်တံ ဟွံဟီုဂးချူကှ်ေဂှ် မန်တံပၠန်ရ ဒှ်လလေၚ်ဇမၞော်မွဲဂှ် ဗှ်ဗၞုဟ်တဴ လၟိုန်ကာလညိ။ ဟိုတ်ဒၟါဂှ်ရ မဝေါဟာမန်လ္ၚဵု ပိုဲဟွံတီကေတ်အဓိပဲါဍေံဂှ် အဲ သၟိက်ကဵုတၠဝါသနာလိက်ပတ်မန်ပိုဲတံ ဘိုၚ်ရီုဂၠိုက်ဂၠဲါ သၟာန်သၟုက် ကုညးမန်ဇမၞော်အယုက်တံဂှ်တံဂှ်ရ။

1 ကသပ်ညးဗွဟ်လိက်ဂမၠိုၚ်:

AK said...

ဂၠိုက်ဂၠာဲပတိုန်ထ္ၜးကဵုမာန်ဂှ် ဂုန်ဇၞော်လောန် သွက်လိက်ပတ်မန်ရ။

Powered By Blogger