Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

မကြိယာ ပြံၚ်ဗဒှ်မနာံ ( ၅ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Saturday, January 17, 2009

ကြိယာလ္ၚဵုတံဂှ် နူဒဒှ်ပိုဒ်ကြိယာ ခါရသ္ပပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး အပြံၚ်အလှာဲဗီုပြၚ်ဒမံၚ်ဍေံ နွံတဴရ၊၊ ဥပမာတုန်၊ မကြိယာ - အာတ် - ဂှ် ခါရသ္ပပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး ဂတမကြိယာဂှ် ထပ်စုတ်အက္ခဝ် - လ- မွဲမတုဲ မကြိယာ - အာတ် - ဂှ် ဒှ်အာပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေ ရဴဝွံမ္ဂး - လအာတ် ၊၊ ပြဝလအာတ်၊ မၞိဟ်လအာတ် မကံက်အဓိပ္ပဲါဍေံရ၊၊ ပ္ဍဲမနာံ+ နာံဝိသှ်ေ မလၟောဝ်ကၠုၚ် နူပိုဒ်ကြိယာမဖှ်သာ်ဂှ် မဂွံအဓိပ္ပဲါမ္ဂး ပြဝ၊ ပူဂဵုရောၚ် သမ္တီ၊၊ ဗွဲစၟတ်တုန် အက္ခဝ် - လ - မၞုံဂတပိုဒ်မနာံ နာံဝိသှ်ေမဖှ်သာ်ဂှ် တၞံမူလဍေံတေံ ဒှ်အက္ခဝ် - ရ - ဟေၚ်၊၊ အာတ် = ရအာတ် > လအာတ် ၊၊ မကြိယာသၟေဟ်တံဂှ်လေဝ် နနဲဝွံဟေၚ် စၟတ်သမ္တီညိ၊၊
ပ္ဍဲဂတမကြိယာလ္ၚဵု ထပ်စုတ်အက္ခဝ် - လ - မ္ဂး ဍေံဒှ်အာမနာံ၊ နာံဝိသှ်ေ
မကြိယာ
အက္ခဝ်လ တဴဂတ
ဗီုပြၚ်
အာတ်လအာတ်တမၠၚ်လအာတ်
အာလအာလအာဟွံဂပ်ဝ်ဂှ် လ္ပအာညိ၊၊ တလုၚ်လအာ
အေၚ်လအေၚ်လအေၚ်စိုတ်မွဲ မၚ်မွဲဟွံမာန်မ္ဂး လလေၚ်ဒှ်ကုဇကု၊၊
ဂးလဂးလဟီုလဂးဍေံ ကလၚ်မိပ်ကွေံ၊၊
ညာတ်လညာတ်လညာတ်သ္ဇိုၚ်ညာတ်ဂှ် ဂွံညာတ်ကေတ်တုဲရ၊၊ ဗၠးလညာတ်ညး၊
ဂါံလဂါံလဂါံမိပ္ညုၚ် ဂါံကၠုၚ်ဍိုန်န် နွံတွိုန်ကျာ်သြဳ၊၊
ပိုက်လပိုက်ဒးလပိုက်ကျာဝေရံၚ်ဇမ္ကာတ်
မာန်လမာန်၊ လၟာန်လၟာန်နုၚ်ကွာန်နာၚ်သၠုၚ်ဟာ၊ ဟွံသေၚ်၊ လၟာန်ကအ်ကြေတ်ဍုၚ်သေံရောၚ်၊၊
မေန်လမေန်၊ လၟေန်ညးလၟေန်၊ လမေန်ဂံက်ဂေန်ဇိုၚ်ၜါ၊၊
ဗိုန်လဗိုန်လဗိုန်သစ္စအဲ ဗိုန်ဇၟံ ညံၚ်တိုၚ်တၟံအိန်တက္ခဳ၊
မိၚ်လမိၚ်၊ လၟိၚ်ယွံမိဒေံဗြဴတၠခရိုၚ်ထဝ် တေံသၟိၚ်ဝိဒေဟရးကဵုပစလစဏ္ဍဳဂှ် ညးသၟိက်သၞက်ကရောဲကြကောတ်မ္ဂးဂှ် ညးမဟီုတဴ ပိုဲသ္ဂောံမိၚ်၊ အတိုၚ်လမိၚ်ဂှ် ဒှ်ကွေံရဟာ၊၊ (သ္ကေံဇာတ်မှုဟ်သဓ)
ဗိုတ်လဗိုတ်လဗိုတ်ကျာဇမၞော်ဒြဟတ်
ယးလယး၊ လျးလျးဂိတု မယးတၟးတဴ ပ္ဍဲဂၠးအကး၊
လံ၊ လအ်လလံ၊ လအ်လလံဗၞတ်ၜါတ္ၚဲ အဲ လံဒၟံၚ်ညိဏီ၊၊
လးလလးလလးတိ
လေၚ်လလေၚ်ပၠေၚ်ညး ညးဟွံလေၚ်၊ ဇကုရ အာစိုပ်လလေၚ်၊၊
ဟီုလဟီုလဟီုဒးကတောဝ် ဗြဴဂေါ၀်သောဝ်ကဵု၊
အောန်လအောန်ညာတ်ညးအဵုဇိုတ် ဇကုဒှ်လအောန်စိုတ်၊၊
လောလလောမွဲလလောတၟံ၊
သာတ်လသာတ်မွဲလသာတ်ဍာ်၊
ဝေါၚ်စန်လွောၚ်စန်မိလွောၚ်စန်၊၊ ဟးကောန်သ္ဍိုက် ဗမြိုက်မတ်ၜါ၊ ကောန်ၜါခြာသာဲ ယာဲဂၠိုၚ်လ္ၚလ္ၚန်၊ ဗတ်နာဲနွံသွံ မိဟွံဝေါၚ်စန်၊ လနီမိအန် တန်ဒှ်ကဵုယာဲ၊၊ (လိက်ဝါရဝေါၚ်သ)
အိုတ်ရအိုတ်၊ ရအိတ်၊ လအိတ်ပ္ဍဲလအိတ်သာသနာ ဂမှဳမသၠောံသ္ၚာ ဟွံမွဲရ၊၊

ကြိယာမပြံၚ်ဗဒှ်မနာံ နာံဝိသှ်ေ နနဲမဖှ်သာ်ဂှ် ဗၞတ်မဆဵုညာတ်တဴဂၠိုၚ်ညိဂှ်ဟေၚ် ချူဗၟံက်ထၜးလဝ်ကဵု၊၊ မကြိယာသၟေဟ်တံဂှ်လေဝ် တၠပညာတံ စၚ်ခြၚ်ဂြၚ်တီကေတ် နဂမြၚ်ညာဏ်ဇကုဇကုအိုတ်ညိ၊၊

Powered By Blogger