Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

မဝေါဟာမည် သွက်တၠဝါသနာလိက်ပတ်မည်ပိုဲတံ သ္ဂောံလ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠဲါ

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Wednesday, October 17, 2007


ဂၞန်မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်ဝါစၚ်္ဂ
ပြဝံက်အဓိပ္ပဲါ
တုန်ဆန် ကြိယာဝိသေသ် ...
သာ်လွာနာံ ...
လ္ၚာပ်လ္ၚာကြိယာ ...
ဗဒေသဳ၊ ပဒေသဳနာံ ...
အယောနာံ ...
ဂဟောကြိယာ ...
ပှ်လှ်ကြိယာ ...
နိဿၚ်ကြိယာ ...
သၚ်ဗျုနာံ ...
၁၀သၚ်ဇာနာံ ...
၁၁သၞုဲကြိယာ( ပ္ဋဲအဘိဓာန် Mon-English dictionary, Robert Halliday ဂှ် နွံပြဝံက်ဍေံ သာ်ဝွံရ။) To drop, to fall away, to fall out, to miscarry.
၁၂ယဲသြနာံ...
၁၃သ္ပာထ၊ ထသ္ပာကြိယာ...
၁၄ဒေၚ်ဗျောံကြိယာ...
၁၅ဗဗောဓနာံ...
၁၆ဂြေၚ်သ္မနာံဟာ၊ ကြိယာဟာဂှ် ဟွံချိုတ်ပၠိုတ်...
၁၇အာန်တၞာန်ကြိယာ...
၁၈ကသိလလဴနာံ...
၁၉ဟောဒြာကြိယာဝိသေသ်...
၂၀ပါယျာကြိယာ...
၂၁ဂြိုပ်အပၠဴနာံ...
၂၂ဂၠံက် ၊ သ္တဵု ၊ ဣဥူ ၊ မၚူ ၊ မၚ ၊ ဗၚ်ယ ၊ လမုတ ၊ ပလ ၊ ဘဝးနာံဒှ်ယၟုယၟာသတ်ဆုတၞံဆုတံဂှ်တံဂှ်


မဝေါဟာရဂမၠိုၚ်၀ါစၚ်္ဂပြဝံက်အဓိပ္ပဲါ
စလာဲနာံပရူပရာကတဵုဒဒှ်မွဲမွဲ
သၞာၚ်ဒှ်ပိုတ်နာံဟာ။ လၟောဝ်စှ်ေနူကြိယာ´သာၚ်` မပ္တံ´သာၚ်သောဝ်၊ မံက်သာၚ်`ဟာ...
ဆေဝ်ရေဝ်၊ ဆေရေ ကြိယာသၟဟ်၊ တုပ်သၟဟ်
ဒတ်ဂပန် နာံဂြိုပ်ဝါၜဳသၠိုက်
ရာဲပတ်ဒၟ နာံ...
ကပလော နာံ...
ကဂရး နာံ...
သမုၚ် ကြိယာတုပ် ( အဝဲလစှ်ေ )။ သမုၚ်သာံဖြာ = တုပ်ကဵုသာ်မၞိက်သာံဖြာ
ဒကှ်၊ ဥပ္ပဵု၊ ဗၞူ၊ သွာ၊ လိုၚ်ပြေၚ်၊ ဓရှ်၊ ၀ုန်၊ ဟၚ်ရံ၊ ဒွေၚ်၊ ဗရံက်၊ ဒမိဟ်၊ ပဏိဟ်၊ တ္ၚိုက်ဂလာ နာံယၟုဍောၚ်ပ္ကဴတံဂှ်တံဂှ်
ပြယေန်၊ ပြယံက်၊ သ္ၚိဇာ နာံ...
မြထ္ၜူ၊ အမၠံက်၊ မေဖံက်၊ သေဏာတ်၊ ဒေါန်အံၚ်၊ ဗၞုဟ်၊ ဂဒံၚ် နာံယၟုလွဟ်လက်နက်တံဂှ်တံဂှ်
ရိုၚ် နာံလၟုဟ်ချူစ ´ ရုၚ်`။ ရိုၚ်စိၚ် ရိုၚ်ချေံ - ရုၚ်စိၚ် ရုၚ်ချေံ
သရက်၊ ရေသူ၊ သၞူ နာံယၟုသၟာကွတ်မွဲမွဲ။ ညးဍေံဂှ်ရော
ဒေါၚ်ပၠဳ နာံ...
လေဝေါၚ် နာံ...
သမုၚ် နာံလၟောဝ်စှ်ေနူပိုတ်ကြိယာ`သုၚ်´။ ညးမသုၚ်။ သမုၚ်သူရာ = ညးမသုၚ်သူရာ
သမာကြေက် နာံ...
အိန်သ္ဂီု၊ သ္ကိုပ်ဂြိုပ်၊ ဂ္ညိဂၠဴ ကြိယာ...
သနာဂီု ကြိယာ...
တြုံသယာထဴ နာံ...
မိန္ဓာ နာံ ဗြဴဒှ်မိန္ဓာ၊ မုမွဲမဒှ်ဂှ်ရော
တမှိၚ်၊ ( စမှိၚ် ) နာံ...
နာတ်တြ နာံ...
ဂနၚ် နာံ...
နန်လွိ၊ ဂတဵုလွိ နာံ...
အနဳ ကြိယာဝိသေသ်...


( အဓိပ္ပဲါမဝေါဟာမန်ဂမၠိုၚ်ဝွံ တၠဝါသနာလိက်ပတ်မန်ပိုဲတံ တီတဴချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ယဝ်သဒှ် လဴထ္ၜးစကုအဲကီုညိ။ Email: saraimon@gmail.com )

Powered By Blogger