Mon, If you don't breathe, there is no air. If you don't walk, there is no earth. If you don't speak, there is no word.

လမျီုမည်ဂှ် အရေဝ်မည်ရ။ အရေဝ်မည်ဂွံဗိုန်ဂှ် လိက်ရောၚ် ဗဗိုန်ပခိုၚ်ကဵု။
ဟိုတ်ဂှ်ရ လမျီုမည် ညံၚ်ဟဂွံတိတ်အာ နူမည်ဂှ် အရေဝ်မည် မည်ဟီုညိ ဂးညိ။ လိက်မည်ဂှ် မည်ကတ်ညိ ချူညိ။

Bookmark and Share

မကြိယာ ပြံၚ်ဗဒှ်မနာံ ( ရ )

ညးမချူပတိုန်ထ္ၜး - လဂ္ဂန်ရာံ | တ္ၚဲဒိတ္ထဳ Tuesday, March 03, 2009

ကြိယာလ္ၚဵုတံဂှ် နူဒဒှ်ပိုဒ်ကြိယာ ခါရသ္ပပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး အပြံၚ်အလှာဲဗီုပြၚ်ဒမံၚ်ဍေံ နွံတဴရ၊၊ မကြိယာ နဲမပြံၚ်လှာဲဗဒှ်မနာံ နာံဝိသှ်ေဂှ် ပ္ဍဲမလောန်ကၠုၚ်တုဲတေံ အဲ ချူထၜးလဝ်ကဵု ဗၞတ် ( ၆ ) နဲ တုဲရ၊၊ သီုနဲဝွံပၠန်မ္ဂး ဒှ် ( ရ ) နဲရ၊၊ နဲဝွံဂှ် အက္ခဝ်(ဒ) ထပ်စုတ်ဂတမကြိယာတုဲ ကြိယာဂှ် ဒှ်အာမနာံ နာံဝိသှ်ေ၊၊ သၟးညံၚ်ရဴမကြိယာ - တန် - ခါရသ္ပပိုဒ်နာံ နာံဝိသှ်ေမ္ဂး ဂတမကြိယာဂှ် ထပ်စုတ်အက္ခဝ်(ဒ) မွဲမတုဲ မကြိယာ - တန် - ဂှ် ဒှ်အာမနာံ နာံဝိသှ်ေ ရဴဝွံမ္ဂး - ဒတန် ၊၊ (တန် = ဒတန်) ၊၊ ပြဝံက်အဓိပ္ပဲါမကြိယာ(တန်)ကီု၊ ပြဝံက်အဓိပ္ပဲါမနာံ နာံဝိသှ်ေ(ဒတန်)ကီု တၠပညာတံ ပံက်ကေတ် နဂမြၚ်ညာဏ်ဇကုဇကုညိ၊၊ တၟံတၟံမကြိယာမပြံၚ်ဗဒှ်မနာံ နာံဝိသှ်ေ နနဲဝွံမာန်ဂှ် ဆဗၞတ်မထေက်ကြိုက်ဟေၚ် စၞဟ်ထ္ၜးကဵုရ၊၊
ပ္ဍဲဂတမကြိယာလ္ၚဵု ထပ်စုတ်အက္ခဝ် - ဒ - မ္ဂး ဍေံဒှ်အာမနာံ၊ နာံဝိသှ်ေ
မကြိယာ
အက္ခဝ်ဒ တဴဂတ
ဗီုပြၚ်
တန်ဒတန်ကျာ်စေတဳလ္ဂုၚ် ဒှ်ဒတန်ဓာတ်သော်ဒ္စာံတၞုၚ်၊၊
ဒှ်ဒဒှ်ဒဒှ်တၠပညာလိက်ပတ်မည်ဂှ် ရာဒနာမိက်အိုတ်ညိ၊၊
မံၚ်ဒမံၚ်၊ ဒၟံၚ်ဒမံၚ်အဲလၟုဟ်ဏံဂှ် မဟ္ၚာဲ၊၊
တုဲဒတုဲတၞဟ်နဒတုဲမြမောဝ်ဂကူမည် ကျာ်ဇၞော်အစွောံ ချူကှ်ေလဝ် သၠပတ် ဗွဲမဂၠိုၚ်၊၊
တိတ်ဒတိတ်သၟိၚ်မှာဇနက် မစိုန်ဒှ်တဴဒတိတ်ဇမၞော်မပြဲဂှ် တိတ်ကၠုၚ်တုဲ ဂၞကျာ်သိ၀လိဒေဝဳ သီုမှာဇန်ဂမၠိုၚ် ဗက်တိတ်ကၠုၚ်ကီုရ၊၊ (သ္ကေံဇာတ်မှာဇနက်)
ဒိုက်ဒဒိုက်ဍုၚ်မည်ဟွံမွဲတုဲ မည်တံ ဒိုက်တဴစိုတ်က္ဍၚ်၊၊ ဒဒိုက်ဝွံ ဆလံသ္ဂောံအိုတ်ရော၊၊
ကုတ်ဒကုတ်အှော်မွဲဒကုတ်၊ ဆုမွဲဒကုတ်၊၊
ကေဝ်ဒကေဝ်သၠဒကေဝ်၊၊ ပဒကေဝ်ညာန်တုဲ ချပ်ပတုဲကာညိ၊၊
ဝိုၚ်ဒဝိုၚ်ညာတ်ပၞာန်ဒဝိုၚ် ဂၠိုၚ်ဗဵုလဗး၊ (လိက်သၟီသိ၀ိ)
စးဒစးဒစးဂလာန်၊၊ ဒစးဍာ်ဇၟောဝ်၊၊
စဵုဒစဵုဒစဵုဗဒၚ်၊၊
စှ်ေဒစှ်ေဗြဴဒစှ်ေသွဝ်၊၊
တိုန်ဒတိုန်ပၞာန်မာ ဗဟေက်ဥတြာသ ကတဵုဒှ် ဗြူပေက်ဒဴအာရ၊၊ တ္ၚဲလေဝ်ယး တဳလမၞုံကုပိုန်ကျာ်တြဲ ဂွံဇၞးပၞာန်မာရ၊၊ နူမညာတ်ဒတိုန်တ္ၚဲ ဒလာဲတဴဗောဓိ ဒဵုထပှ်တ္ၚဲဟေၚ်၊၊ (သၠပတ်တဖုဿဘလ္လိက)
တိက်ဒတိက်ကျာ်နဳဗာန်ဒတိက်၊(လၟုဟ် = ကျာ်နဳဗာန်သတိက်)
ဝါတ်ဒဝါတ်ဒှ်ဒဝါတ်ရၚ်သ္ကံ၊
တဴဒတဴအဲ ပဒတဴ ပ္ဍဲဍုၚ်ဟံၚ်သာဝတဳ၊၊
တူဒတူဒတူဒလာဲ၊၊
စာ်ဒစာ်ဒတူဒစာ်၊၊
လာဲဒလာဲဒတူဒလာဲ၊၊
ပုန်ဒပုန်ပၞာန်ဒပုန်၊၊ (လၟုဟ် = ပၞာန်သပုန်)

မကြိယာသၟေဟ်တံ နွံဗဝ်သအဝ်ဏီ၊၊ ဒၞဲါဏံ ဟွံဆက်ချူထၜးကဵုရ၊၊ နဂမြၚ်ညာဏ်ဇကုဟေၚ် ချပ်ဂြၚ်ဗစာကေတ်ညိ၊၊

Powered By Blogger